Parlament prospekti- Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bu prospektdə yerləşdiyindən prospektə onun adı verilmişdir