General Həmidov- (1917-1969) Həmidov Məmmədşərif Həbibulla oğlu;   azərbaycanlı mənşəli SSRİ generalı. 1941-1945-ci ildə müharibədə igidlik göstərən qəhrəmanımız. Dövlətimiz  onun əməyini yüksək qiymətləndirmiş,dəfələrlə ordenlə təltif edilmiş, küçə, məktəb və gəmiyə  onun adı  verilmişdir. Azərbaycan KP 27-ci qurultayında  MK üzvlüyünə namizəd seçilmiş, Azərbaycan SSR  Ali Sovetinin  deputatı olmuşdur. Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur.