İ.Əbilov Ordubadda M.T.Sidqinin “Əxtər” məktəbində oxumuş, gənc yaşlarından fəhləlik etmiş, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin deputatı olmuş, Sovet AzərbaycanınınTürkiyədə ilk fövqəladə və səlahiyyətli səfiri işlə¬mişdir. İ.Əbilov1921-ci ildə Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Qars müqaviləsini imzalayan şəxslərdən biri olmuşdur.