Bünyad Mədət оğlu Sərdarov- Füzuli rayonundakı abidələrdən biri də Qarğabazar karvansarası 1985-ci ilin yanvar ayında Bünyad Sərdarovun xatirə muzeyi istifadəyə verilmişdir.